Değerlerimiz

VİZYONUMUZ
Firmamız, makine halısı üretiminde pazar lideri olmayı, müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle beklentilerin de ötesinde memnuniyet sağlamayı, ortaklarının sermayelerine yüksek değer kazandırmayı, çalışanlarının öncelikli olarak çalışmak istedikleri bir kurum olmayı, doğaya karşı duyarlı olmayı, ülkemizin ve milletimizin ekonomik ve toplumsal refahı için hep daha iyiyi hedeflemeyi vizyon olarak belirlemiştir.

MİSYONUMUZ
Kaliteye önem veren, tüketicilerin ilk seçtiği makine halısı üreticisi olarak güvenilir ve tüketici beklentilerini karşılayan bir konumda özgün ve katma değer yaratan ürünler üretmektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ
SARAY HALI A.Ş. yönetimi ve çalışmaları yapılan her işte kaliteyi ön planda tutmak ilkesini benimsemiştir. Kalite sistemi bu doğrultuda oluşturulmuş, kalite ile ilgili herkesin tam olarak katılımı amaçlamıştır.

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, yurt içi ve yurtdışı rekabet ortamında kaliteli üretimi artırarak mevcut müşterilerimize yenilerini eklemek prensibimizdir.

Uygunsuzlukların temel nedenlerini araştırmak, çözüm bulmak ve tekrarını önlemek bütün çalışanların görevidir. Bunun için de sürekli iyileştirme ve geliştirme anlayışı, Firma yönetiminin her kademesinde kabul görmüş ve uygulamaya dönüştürülmüştür.

Firmamızın hedefi sadece üretimde kaliteyi artırmak değil, yaşanan çevreninde kalitesini sağlamak ve gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.

Saray Halı Yönetimi, Toplam kalite anlayışına içtenlikle inanmış ve bir ileri aşama olarak bu anlayışı tüm çalışanlara yaymayı ve uygulamayı hedef olarak kabul etmiştir.

Saray Halı A.Ş.'de Kalite Politikası şu şekilde özetlenmiştir:

 SARAY HALI A.Ş.'de;

 • Müşteri Odaklılık.
 • Dürüstlük.
 • Güven.
 • Kalite Yaşanır.
 • Katılımcılık amaçtır.
 • Teknoloji sürekli izlenir.
 • Eğitim, yaşamın bir parçasıdır.
 • Pazar payının arttırılması hedeflenir.
 • Uygunsuzluklar araştırılır, çözüm bulunur, tekrarı önlenir.
 • Sürekli gelişim.
 • Temiz toplum, temiz çevre çeleceğin teminatıdır.
 • Hedef "Toplam Kalite"dir.

 


Tüm Hakları Saklıdır. © Saray Halı

Web Tasarım