Bitkisel Üretim İşletmesi

Günlük 450 Ton yemin tüketildiği işletmelerimizde, tüketilen yemin % 85’i kendi arazilerimizde üretilmektedir.
Tarlalarımızda, Silajlık Mısır, Yonca, Fiğ Hububat, Seterya Otu, Karamba ve fiğ karışımı ayrıca kesif yem hammaddesi temini için de Dane Mısır ve Dane Buğday ekimi yapılmaktadır.

Arazi varlığımızın tamamında, damlama, linear, sabit ve seyyar yağmurlama gibi modern sulama sistemleri kullanılmaktadır. Arazilerimizin % 85’inde, minimum toprak işleme ve anıza ekim yöntemlerinin, modern sulama sistemleri ile desteklenmesiyle, yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgemizde 5 yıldır ikinci ürün yem bitkisi yetiştiriciliği başarıyla yapılmaktadır. 

Organik tarımın önem kazandığı günümüzde, işletmelerimizde hayvansal üretim sonucu ortaya çıkan gübreler, kompost hale getirilerek arazilerimizde kullanılmaktadır. Bu uygulama ile kimyasal gübre tüketimi %50 oranında azaltılmıştır. Bu sayede toprak ve çevre korunarak, daha sağlıklı yem bitkisi üretimi yapılmaktadır. 2009 yatırım programına, mevcut atıklardan Biyogaz üretimi ve bu gazın enerji üretiminde kullanılması dâhil edilmiştir.

Toplam yem tüketimimizin % 30 ’unu oluşturan kesif yem, Develi, Yeşilhisar ve Adana’ da kurulu Yem Fabrikalarımızda hazırlanmaktadır.

İşletmemiz bünyesinde bulunan laboratuarda yem, süt ve toprak analizleri yapılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre bitkisel üretimde hasat zamanı tespiti, yem ham maddeleri alımında kalite kontrol, rasyon hazırlığı, süt yağı, kuru madde ve bakteri miktarı tespit edilmektedir.

İşletmemiz makine parkındaki alet ve ekipman uyumu, bilgisayar destekli kontrol sistemi ile takip edilmektedir. Bu sayede gereksiz güç ve enerji kayıpları önlenmiş, optimum iş genişliği ve maksimum verimlilik sağlanmıştır.


Tüm Hakları Saklıdır. © Saray Halı

Web Tasarım